Univerzita

Východ nie je EXIT

V utorok 28. novembra 2017 sa v Kulturparku v Košiciach uskutočnil premiérový ročník kick-off konferencie „Východ nie je EXIT“ s rovnomennou iniciatívou, ktorá chce bojovať proti odlivu mladých a šikovných ľudí z regiónu východného Slovenska. Patronát nad týmto podujatím prevzala Technická univerzita v Košiciach.

V troch panelových diskusiách, pod moderátorským vedením Anety Pariškovej, diskutovalo k otázkam súvisiacim s týmto súčasným fenoménom 12 slovenských i zahraničných spíkrov. TUKE na podujatí zastupoval pán rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., ktorý bol členom tzv. “Expert Board“.

Témami panelov boli:

  • Panel/01 Východ nie je EXIT - úvodná diskusia odborníkov o tom, kde sa nachádzame a kam smerujeme. Jedným zo spíkrov tohto panelu bol prof. RNDr. Oto Hudec, CSc., vedúci Inštitútu regionálneho a komunálneho rozvoja TUKE.
  • Panel/02 Marketing regiónu a škôl na Východe Slovenska - experti na marketing a polemiku, či môže kvalitný marketing výrazne zmeniť imidž škôl a regiónu a následne aj správanie mladých ľudí.
  • Panel/03 Výzvy a šance po návrate - s nádejou do budúcna. Ľudia, firmy, projekty a príbehy, ktorými sa východ môže pochváliť.

V závere konferencie bol predstavený akčný plán na roky 2018 - 2020, ktorý má za cieľ posunúť všetky informácie, poznatky a inšpirácie, ktoré odzneli na konferencii do reálnych kontúr.

Konferencia bola úvodnou akciou 11. ročníka medzinárodného veľtrhu vzdelávania Pro Educo 2017.

Video záznam z konferencie