Univerzita

7. ročník pracovného veľtrhu Študenti & Podniky

Display portlet menu

7. ročník pracovného veľtrhu Študenti & Podniky

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút a Francúzsky inštitút na Slovensku zorganizoval pracovný veľtrh Študenti & Podniky v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou. Šesť predchádzajúcich ročníkov veľtrhu prebiehalo v Bratislave. Tento rok, 12. apríla 2018, sa veľtrh po prvýkrát konal v Košiciach a hostiteľom podujatia bola Technická univerzita v Košiciach. Podujatie prebiehalo v doobedňajších hodinách a okrem stánkov, workshopov a prezentácie podnikov sa v rámci veľtrhu uskutočnil aj okrúhly stôl, ktorého témou boli profesijne orientované študijné programy v duálnej forme vzdelávania.

Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s fungovaním profesijne orientovaných študijných programov vo Francúzsku, dozvedieť sa o možnostiach štúdia vo frankofónnych programoch na slovenských univerzitách, vybrať si z atraktívnych študijných odborov, ako aj stretnúť osobne zástupcov francúzskych podnikov na Slovensku.

7. ročník pracovného veľtrhu Študenti & Podniky

Display portlet menu