TUKE


Viac informácií pre zahraničných uchádzačov o štúdium - studium.tuke.sk   


„Technická univerzita v Košiciach je modernou, flexibilnou vzdelávacou inštitúciou internacionálneho charakteru. Naším cieľom je poskytovať kvalitné univerzitné vzdelanie s vysokou uplatniteľnosťou na slovenskom, ale i na medzinárodnom trhu práce.  

Ponúkame výučbu v unikátnych laboratóriách, moderné formy výučby, individuálny prístup k študentovi, podporu osobnostného rozvoja talentovaných študentov, možnosť podieľať sa na riešení úloh výskumu a vývoja a projektov z praxe už počas štúdia. Formou rôznych kurzov, prednášok a iných aktivít nad rámec klasickej výučby môže študent rozširovať obzor svojich vedomostí a schopností. Časť štúdia môže absolvovať v zahraničí prostredníctvom bohatej ponuky programu Erasmus na prestížnych svetových univerzitách.  

Naši študenti môžu využiť rozsiahle možnosti športovania, kultúrneho života a ďalších mimoškolských aktivít. Poskytneme Vám kvalitné vzdelanie a komplexný rozvoj osobnosti.

Je už len na Vás, ako to dokážete zúročiť.“

Ervin Lumnitzer
Prorektor pre vzdelávanie

Vyber si z našej ponuky študijných programov

E-prihláška


Termíny na podanie prihlášok

 

Laboratóriá

 

Ďalšie informácie:
Úsek vzdelávania