Uchádzači

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

Display portlet menu

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

E-prihláška

Fakulta Termín podania prihlášky na štúdium
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • 1. stupeň (Bc): 25.8.2024
 • 2. stupeň (Ing): 25.8.2024
 • 3. stupeň (PhD): 15.5.2024
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • 1. stupeň (Bc): 30.6.2024
 • 2. stupeň (Ing): 30.6.2024
 • 3. stupeň (PhD): 16.6.2024
Strojnícka fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30.8.2024
 • 2. stupeň (Ing): 30.8.2024
 • 3. stupeň (PhD): 31.5.2024
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 1. stupeň (Bc): 30.6.2024
 • 2. stupeň (Ing): 30.4.2024
 • 3. stupeň (PhD): 30.5.2024
Stavebná fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30.6.2024
 • 2. stupeň (Ing): 21.6.2024
 • 3. stupeň (PhD): 24.6.2024
Ekonomická fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 31.3.2024
 • 2. stupeň (Ing): 30.6.2024
 • 3. stupeň (PhD): 14.6.2024
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1. stupeň (Bc): 31.7.2024
 • 2. stupeň (Ing): 28.6.2024
 • 3. stupeň (PhD): 7.6.2024
Fakulta umení
 • 1. stupeň (Bc): 30.11.2023
 • 2. stupeň (Ing): 30.4.2024
 • 3. stupeň (PhD): 31.5.2024
Letecká fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 19.7.2024
 • 2. stupeň (Ing): 19.7.2024
 • 3. stupeň (PhD): 10.6.2024