Uchádzači

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

Display portlet menu

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

E-prihláška

Fakulta Termín podania prihlášky na štúdium
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • 1. stupeň (Bc): 31.8.2022
 • 2. stupeň (Ing): 31.8.2022
 • 3. stupeň (PhD): 18.5.2022
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • 1. stupeň (Bc): 31.8.2022
 • 2. stupeň (Ing): 31.8.2022
 • 3. stupeň (PhD): 17.6.2022
Strojnícka fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 29.8.2022
 • 2. stupeň (Ing): 31.7.2022
 • 3. stupeň (PhD): 31.5.2022
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 1. stupeň (Bc): 31.5.2022
 • 2. stupeň (Ing): 31.5.2022
 • 3. stupeň (PhD): 2.6.2022
Stavebná fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 26.8.2022
 • 2. stupeň (Ing): 26.8.2022
 • 3. stupeň (PhD): 20.6.2022
Ekonomická fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30.4.2022
 • 2. stupeň (Ing): 1.7.2022
 • 3. stupeň (PhD): 3.6.2022
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1. stupeň (Bc): 30.6.2022
 • 2. stupeň (Ing): 31.8.2022
 • 3. stupeň (PhD): 10.6.2022
Fakulta umení
 • 1. stupeň (Bc): 30.11.2021
 • 2. stupeň (Ing): 30.4.2022
 • 3. stupeň (PhD): 31.5.2022
Letecká fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 5.8.2022
 • 2. stupeň (Ing): 5.8.2022
 • 3. stupeň (PhD): 13.6.2022