Uchádzači

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

Display portlet menu

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

E-prihláška

Fakulta Termín podania prihlášky na štúdium
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • 1. stupeň (Bc): 31.3.2020
 • 2. stupeň (Ing): 31.3.2020
 • 3. stupeň (PhD): 
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • 1. stupeň (Bc): 30.4.2020
 • 2. stupeň (Ing): 30.6.2020
 • 3. stupeň (PhD): 15.6.2020
Strojnícka fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30. 4.2020
 • 2. stupeň (Ing): 29.6.2020
 • 3. stupeň (PhD): 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 1. stupeň (Bc): 30.4.2020
 • 2. stupeň (Ing): 30.4.2020
 • 3. stupeň (PhD): 4.6.2020
Stavebná fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 15.5.2020
 • 2. stupeň (Ing): 19.6.2020
 • 3. stupeň (PhD): 12.6.2020
Ekonomická fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30.4.2020
 • 2. stupeň (Ing): 1.7.2020
 • 3. stupeň (PhD): 3.6.2020
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1. stupeň (Bc): 31.3.2020
 • 2. stupeň (Ing): 29.6.2020
 • 3. stupeň (PhD): 
Fakulta umení
 • 1. stupeň (Bc): 30.11.2019
 • 2. stupeň (Ing): 31.5.2020
 • 3. stupeň (PhD): 3.6.2020
Letecká fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 5.6.2020
 • 2. stupeň (Ing): 5.6.2020
 • 3. stupeň (PhD):