Uchádzači

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

Display portlet menu

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

E-prihláška

Fakulta Termín podania prihlášky na štúdium
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • 1. stupeň (Bc): 31.8.2021
 • 2. stupeň (Ing): 31.8.2021
 • 3. stupeň (PhD): 19.5.2021
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • 1. stupeň (Bc): 30.6.2021
 • 2. stupeň (Ing): 30.6.2021
 • 3. stupeň (PhD): 15.6.2021
Strojnícka fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30.6.2021
 • 2. stupeň (Ing): 30.6.2021
 • 3. stupeň (PhD): 31.5.2021
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 1. stupeň (Bc): 31.5.2021
 • 2. stupeň (Ing): 31.5.2021
 • 3. stupeň (PhD): 2.6.2021
Stavebná fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 25.7.2021
 • 2. stupeň (Ing): 30.6.2021
 • 3. stupeň (PhD): 18.6.2021
Ekonomická fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30.4.2021
 • 2. stupeň (Ing): 1.7.2021
 • 3. stupeň (PhD): 3.6.2021
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1. stupeň (Bc): 30.6.2021
 • 2. stupeň (Ing): 28.6.2021
 • 3. stupeň (PhD): 8.6.2021
Fakulta umení
 • 1. stupeň (Bc): 30.11.2020
 • 2. stupeň (Ing): 30.4.2021
 • 3. stupeň (PhD): 1.6.2021
Letecká fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 6.8.2021
 • 2. stupeň (Ing): 6.8.2021
 • 3. stupeň (PhD): 14.6.2021