Uchádzači

Študijné oddelenia fakúlt

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG)
Jozefína Lukáčová +421 55 602 2179 jozefina.lukacova@tuke.sk
Bc. Ivona Čorbová +421 55 602 2629 ivona.corbova@tuke.sk
Zuzana Sitťai +421 55 602 2208 zuzana.sittai@tuke.sk
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR)
Ing. Gabriela Majtnerová +421 55 602 2421 gabriela.majtnerova@tuke.sk
studijne.fmmr@tuke.sk
Ing. Miriam Vincejová +421 55 602 2429 miriam.vincejova@tuke.sk
studijne.fmmr@tuke.sk
Helena Cvoreňová (PhD štúdium) +421 55 602 2315 veda.fmmr@tuke.sk
Strojnícka fakulta (SjF)
Ing. Gabriela Dobranská +421 55 602 2156 gabriela.dobranska@tuke.sk
Marcela Timková +421 55 602 2499 marcela.timkova@tuke.sk
Alžbeta Szilágyiová (zahraniční) +421 55 602 2167 alzbeta.szilagyiova@tuke.sk
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
Mgr. Milena Lešková (vedúca oddelenia) +421 55 602 2200 milena.leskova@tuke.sk
Ing. Gabriela Verešpejová (zahraniční – iba UA) +421 55 602 2201 gabriela.verespejova@tuke.sk
Ľudmila Čokinová +421 55 602 2491 ludmila.cokinova@tuke.sk
Mgr. Katarína Tomčíková +421 55 602 2210 katarina.tomcikova@tuke.sk
Mgr. Eva Harakaľová +421 55 602 2224 eva.harakalova@tuke.sk
Ing. Ivana Olšiaková (PhD štúdium) +421 55 602 2266 ivana.olsiakova@tuke.sk
Stavebná fakulta (SvF)
Beáta Pavúková +421 55 602 4242 beata.pavukova@tuke.sk
Bc. Viera Menyhertová +421 55 602 4176 viera.menyhertova@tuke.sk
Ekonomická fakulta (EkF)
Miroslava Pojerová +421 55 602 3257 miroslava.pojerova@tuke.sk
Ing. Darina Vojteková +421 55 602 3257 darina.vojtekova@tuke.sk
Mgr. Beáta Fecová (zahraniční) +421 55 602 3257 beata.fecova@tuke.sk
Fakulta výrobných technológií (FVT)
Ing. Daniela Krištufková (zahraniční) +421 55 602 6384 daniela.kristufkova@tuke.sk
Bc. Tatiana Pellová +421 55 602 6389 tatiana.pellova@tuke.sk
Ing. Lucia Vojteková (PhD štúdium) +421 55 602 6391 lucia.vojtekova@tuke.sk
Fakulta umení (FU)
Ing. Iveta Zreláková Patlevičová +421 55 602 2170 iveta.patlevicova@tuke.sk
Monika Gillingerová +421 55 602 2171 monika.gillingerova@tuke.sk
Letecká fakulta (LF)
Kamila Ondová (vedúca referátu) +421 55 602 6115 kamila.ondova@tuke.sk
Ing. Monika Banik +421 55 602 6109 monika.banik@tuke.sk
Jana Jakubišinová (zahraniční) +421 55 602 6114 jana.jakubisinova@tuke.sk