Studies

Aktuality pre študentov

Univerzitná e-športová liga UniCup

UniCup, univerzitná e-športová liga pre študentov slovenských vysokých škôl, otvára brány novej sezóny s poradovým číslom päť. Na hráčov čakajú nové zmeny, ktoré prinesú rozdelenie ligy na dve samostatné úrovne a tak aj medzinárodné CS:GO superfinále v spolupráci s českou Esport ligou. (show more)

iCUBE: Novinky z Informačného a poradenského centra TUKE (Haló TU 1 - 2021/2022)

iCUBE ako informačné a poradenské centrum TUKE rýchlo zareagovalo na nové požiadavky dnešnej doby s cieľom poskytovať študentom pomoc a poradenstvo vrátane takých služieb, ktoré doposiaľ na akademickej pôde našej univerzity neboli pokryté v dostatočnej miere. Tak vznikol prvý univerzitný e-shop vrátane nových kolekcií oblečenia a doplnkov či webová stránka pre straty a nálezy v areáli TUKE. Premenou prešiel aj samotný iCUBE – vytvorením nového dynamického tímu, redizajnom pôvodnej vizuálnej identity, ako aj novým dizajnom webovej stránky. Zmeny sa v neposlednom rade dotkli aj samotného štvrťročníka HALÓ TU, ktorý si čitatelia majú aktuálne možnosť prečítať nielen v novom šate, ale aj v elektronickej forme. (show more)

Príhovor pána rektora (Haló TU 1 - 2021/2022)

TUKE si kladie za cieľ byť internacionálnou, interdisciplinárnou a podnikateľskou inštitúciou s jasnou koncepciou excelentnosti vo vede, vzdelávaní, ako aj transfere vedomostí a technológií, a tak byť schopná ponúknuť komplexné riešenia a angažovaný prístup. (show more)

Cezhraničná sieť energeticky udržateľných univerzít (Haló TU 1 - 2021/2022)

Workshop na tému „Elaboration of active house concept for public buildings“ prebiehal 17. marca a zúčastnilo sa ho 41 účastníkov z rôznych krajín Európy. Hlavnou náplňou programu boli odborné prednášky zo Slovenska na témy ako tepelné čerpadlá, energetické audity a certifikácia, možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na verejných budovách, Energetické riadiace systémy a podobne. (show more)

<<  <  1  2  3  4  >  >>