Univerzitný preukaz externého študenta EURO<26

Display portlet menu

Univerzitný preukaz externého študenta EURO<26

EURO<26Univerzitný preukaz EURO<26 je určený všetkým študentom externého štúdia, ktorí nedovŕšili ešte 27 rokov.
Je to nálepka, ktorú dostane externista na zadnú stranu Univerzitného preukazu a môže si užívať svet zliav a výhod EURO<26.
Licencia EURO<26 na preukaze platí od 1.9. príslušného akademického roka do 30.9. nasledujúceho roka alebo do dňa pred dovŕšením 27. roku života (podľa dátumu, ktorý nastane skôr). Licenciu EURO<26 si predlžuješ každý rok zakúpením známky.

Viac info euro26.sk