Fakulty

Fakulta umení

Adresa fakulty:

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Fakulta umení TUKE za 15 rokov svojej existencie sa významne zviditeľnila svojou umeleckou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Pedagogické zastrešenie fakulty odborníkmi z každej zo spomínaných oblastí pripravujú živnú bázu pre rozlet každého nadaného uchádzača o štúdium na fakulte. Hlavným cieľom je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej činnosti, boli neustále iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti a aby sa stali kreatívnym impulzom aj pre svoje okolie.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2020/2021

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Architektúra a urbanizmus D 4 Sj Architektúra a urbanizmus D 2 Sj
Dizajn D 4 Sj Dizajn D 2 Sj
Voľné výtvarné umenie D 4 Sj Voľné výtvarné umenie D 2 Sj

E-prihláška