Kontakt

Zahraničné vzťahy a mobility

Display portlet menu

Zahraničné vzťahy a mobility

Ing. Denisa Popierová
referentka, administrácia projektov Erasmus+
Tel.: +421 55 602 2127
E-mail: Denisa.Popierova@tuke.sk
Ing. Katarína Valentová
referentka, inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+ KA107
Tel.: +421 55 602 2135
E-mail: Katarina.Valentova@tuke.sk
Ing. Monika Gaálová
referentka, inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+ KA103
Tel.: +421 55 602 2114
E-mail: Monika.Gaalova@tuke.sk
Ing. Gabriela Džunková
referentka, inštitucionálna koordinátorka programu Erasmus+ KA103
Tel.: +421 55 602 2114
E-mail: Gabriela.Dzunkova@tuke.sk