Užitočné odkazy

Videá pre podporu duševného zdravia

Aplikácie zamerané na podporu duševného zdravia

 • V anglickom jazyku:
  • CALM
   • zvládanie stresu, vyrovnávanie nálady, zlepšenie spánku, koncentrácia pozornosti
   • riadené meditácie, príbehy na zaspávanie, zvukové scenérie, dychové cvičenia, strečingové cvičenia
   • limitovaná bezplatná aj prémium platená verzia, Android, iPhone
  • CALM HARM
   • zvládanie nutkania k sebapoškodzovaniu
   • kategórie techník: Pohodlie, Rozptyľovanie, Vyjadri sa, Uvoľni sa a Náhodné
   • Aplikácia poskytuje niekoľko okamžitých techník, ktoré pomáhajú prelomiť cyklus sebapoškodzujúceho správania a preskúmať základné spúšťacie faktory
   • vybudovanie „bezpečnostnej siete“ myšlienok a správania
   • poskytuje možnosť písať si denník
   • aplikácia nenahrádza hodnotenie a individuálnu liečbu odborníkom v oblasti zdravia/duševného zdravia
   • bezplatná, Android, iPhone
  • DAYLIO Journal – Daily Diary
   • funguje ako denník
   • fitness cieľ, duševné zdravie, ako denník vďačnosti, sledovač nálady, denník jedla
   • bezplatná aj prémium platená verzia, Android, iPhone
  • INTELLECT – Create a Better You
   • programy samoriadenej kognitívno-behaviorálnej terapie
   • prechádzanie každodennými výzvami, ako je prokrastinácia, zvládanie stresu a problémy so vzťahmi
   • rôzne funkcie: vzdelávanie, sledovanie nálady, záchranné stretnutia, denníky, osobný koučing a terapia
   • bezplatná, Android, iPhone
  • MINDSHIFT CBT – Anxiety Relief
   • inšpirovaná kognitívno-behaviorálnou terapiou.
   • zníženie stresu, obáv, obavy, stresu a paniky pomocou overených stratégií.
   • info ako čeliť negativite, o úzkosti, rozvíjaní efektívnejších spôsobov myslenia, všímavosti a relaxácie
   • bezplatná, Android, iPhone
  • HAPPIFY
   • hry, nástroje a programy na zníženie stresu, prekonanie negatívnych myšlienok a vybudovanie väčšej odolnosti
   • HAPPIFY PLUS - platená
   • bezplatná, Android, iPhone
 • V českom jazyku:
  • NEPANIKAŘ
   • 7 základných modulov: depresia, úzkosť/panika, sebapoškodzovanie, myšlienky na samovraždu, sledovanie nálady, poruchy príjmu potravy, kontakty na odbornú pomoc
   • moduly obsahujú rôzne tipy, plány, návody a cvičenia
   • bezplatná, Android, iPhone
   • VOS: Duševné zdravie a Denník
    • zníženie stresu, zlepšenie spánku, fyzickej kondície, vzťahov, sústredenia a produktivity
    • analyzuje poznámky v denníku a navrhuje osobný plán s rôznymi aktivitami a cvičeniami
    • obsahuje aj nonstop terapeutický chat s poradcom
    • platená, Android, iPhone
 • V slovenskom jazyku:
  • SANITY
   • pri prežívaní ťažkostí, úzkostí
   • ponúka stratégie, ktoré vyhodnotí ako najefektívnejšie
   • aktivity a cvičenia
   • sledovanie nálady a vytváranie prehľadu o tom, ako sa pocity časom vyvíjajú
   • 3 kategórie aktivít: Skroť myšlienky, Dobi baterky, Experimentuj.
   • bezplatná, Android, iPhone
  • StressHelp
   • “pomoc na prvý klik”
   • umožňuje sledovanie psychického stavu, obsahuje testy na zistenie psychického stavu z pohľadu stresu, úzkosti alebo depresie
   • v prípade zistenia akútneho problému poskytne aplikácia priamy kontakt na odbornú pomoc v okrese
   • bezplatná, Android

Podcasty o duševnom zdraví

MENTÁLNE ZDRAVIE

Terapia
Dve ženy (nie odborníčky) s obsedantno-kompulzívnou poruchou (OCD), ktoré veria, že užívať život sa dá aj s duševným ochorením. Hovoria o OCD, liečbe, prejavoch aj o príbehoch ľudí s OCD.

Skupinová terapia
Tri ženy, ktoré spája vášeň pre psychológiu hovoria o témach mentálneho zdravia. Ich zážitky dopĺňajú odborné názory psychológov, terapeutov a ľudí, ktorí si prešli vlastnou cestou.

Nevyhorení
Duševné zdravie, well-being, osobný rozvoj či zdravé pracovné prostredie. To sú oblasti, ktorým sa venuje séria magazínu Forbes a úspešného projektu Nevyhorení. v rozhovoroch s odborníkmi či inými inšpiratívnymi hosťami sa venujú rôznym témam mentálneho zdravia.

Moje terapie (v českom jazyku)
Štafetu v jednotlivých epizódach si podávajú dvojice rozprávačov, ktoré sú tvorené terapeutmi a ich klientmi. Hovoria o rôznych témach, diagnózach, terapii a do rozprávania zahŕňajú aj príbehy ľudí.

hmmm...
Psychológovia a psychologičky z liniek pomoci a krízových služieb OZ IPčko sa spolu s ďalšími odborníkmi a odborníčkami rozprávajú o duševnom zdraví, výchove detí, problémoch mladých ľudí, nástrahách internetu a o krízových a náročných situáciách, ktoré sú súčasťou života.

Na hlavu
Tento podcast je o rôznych témach z oblasti psychológie a psychiatrie s hosťami aj bez nich. Fungujú v rámci iniciatívy Psychiatria nie je na hlavu.

Zdravá duša
Podcast Union zdravotnej poisťovne rozoberá, ako nás ovplyvňujú emócie, stres či iné psychické problémy. Obsahuje rozhovory moderátorky s hosťami z odboru psychiatrie, psychológie a osobnostného rozvoja, ktoré sú obohatené o reálne príbehy ľudí.

Ako sa máš?
Liga za duševné zdravie sa svojim podcastom snaží sprostredkovať hlbší vhľad do toho, čo sa v brandži psychiatrov, psychoterapeutov, psychológov, sociálnych pracovníkov a ďalších pomáhajúcich profesií aktuálne deje. Nevynechávajú ani pacientov, pacientske organizácie - čím žijú, čo ich trápi, a akú pomoc by potrebovali.

Okná duše dokorán (Liga za duševné zdravie)
Ďalší podcast Ligy za duševné zdravie ponúka novú, modernú formu, akou môžu byť témy duševného zdravia znovu otvorené a diskutované medzi odborníkmi a verejnosťou. Diskusie prebiehajú medzi moderátorkou – odborníčkou a hosťom – odborníkom a rozoberajú v nich najaktuálnejšie témy.

MEDITÁCIA

Hypnóza s Martinom Lajpríkom
Na tento podcast nahráva moderátor (hypnoterapeut) hypnotické nahrávky, zvuky a príbehy, ktoré môžeš použiť pre svoj osobný rozvoj.

Meditácia Online s Júliou
Na tomto podcaste nájdeš rôzne vedené meditácie. Meditácií je obrovské množstvo, stačí si len nájsť tu pravú pre seba.

Rodičovstvo

Digitálni rodičia
Dvaja digitálni marketéri popri biznise pomáhajú rodičom, učiteľom a vychovávateľom zorientovať sa vo svete internetu, sociálnych sietí a digitálnych technológií. v podcaste dávajú tipy a triky, ako na deti, pre ktoré je mobil, tablet, herná konzola či počítač stredom ich vesmíru.

Deti bez návodu
Podcast o deťoch, najmä o špeciálnych deťoch s Aspergerovým syndrómom a autizmom. Moderátorka, ktorá je sama mamou a psychologičkou neponúka zaručené návody, deti neprispôsobuje schémam a škatuľkám, ale cez ich jedinečnosť, záujmy, cez radosť a zmysluplnosť hľadá, ako neblúdiť.

Baby Balance
Odborníci, ktorí hovoria o zákonitosti detského vývinu s rešpektom k individualite dieťaťa aj rodičov. Nehodnotia, radia tým, ktorí sa pýtajú. Prekvapujú, potvrdzujú, učia rodičov hľadať ich vlastné východiská v preinformovanom svete.

Podcast Rozvoja dieťaťa
Podcast o všetkom čo sa týka špeciálnej pedagogiky a vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Príbehy, rozhovory, skúsenosti z praxe.

MAMA a ja
Spolu s rodičmi a odborníkmi z rôznych oblastí prinášajú odpovede na otázky, ktoré zaujímajú mnohých rodičov.

Nahlas o deťoch
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prináša podcast s odborníkmi na rôzne témy o deťoch a rodičoch.

ŠKOLA

Schooltag (školský podcast Hashtag.sk)

Podcast pre stredoškolákov, kde nájdeš super epizódy o najrôznejších predmetoch, vďaka ktorým sa z nudného učenia stane efektívne nasávanie informácií.

Abeceda školskej pohody
Podcast o inkluzívnom vzdelávaní, rovnakých možnostiach pre každého žiaka a žiačku (skôr pre dospelých rodičov/učiteľov).

Inšpiratívne profily na instagrame

Informačné, vzdelávacie, self-help profily:

Online terapia, poradenstvo:

Centrá pre ľudí zažívajúcich domáce násilie:

Neziskové organizácie, dobrovoľníctvo:

LGBT+ komunity, poradenstvo:

Vzdelávanie

Organizácie psychologickej pomoci na Slovensku

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.