O nás

PhDr. Radka Čopková, PhD.

Koordinátorka centra, psychologička

PhDr. Radka Čopková, PhD.Je vyštudovanou psychologičkou, v roku 2017 získala doktorát v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. V súčasnosti pracuje ako odborná asistentka na Ekonomickej fakulte TUKE, kde sa venuje výučbe predmetov s psychologickým zameraním, ako je Manažérska psychológia alebo Sociálna komunikácia. Na TUKE pôsobí aj ako koordinátorka Centra sociálno­‑psychologickej podpory, kde poskytuje predovšetkým psychologické a kariérové poradenstvo. Od roku 2016 pracuje ako psychologička na Linke detskej dôvery, kde poskytuje dištančné psychologické poradenstvo pre deti a mladých ľudí.

Má skúsenosti ako trénerka soft skills na národnej (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Univerzitné poradenské centrum UPJŠ) aj medzinárodnej úrovni (napr. Establishment of Capacity Building Centers as a Sustainable Solution to Raise the Standards of Teaching Staff in India HEIs), vedie tiež sociálno­‑psychologické výcviky.

Participovala na projekte Koordinačno­‑metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (Inštitút pre výskum práce a rodiny). V priebehu posledných rokov získala kvalifikáciu vo viacerých oblastiach – je certifikovanou lektorkou a kariérnou poradkyňou (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov), dištančnou poradkyňou (Internetové poradenstvo a intervencia pre pomáhajúce profesie), je držiteľkou certifikátu Eco­‑C European Communication Certificate potvrdzujúcom kompetentnosti v oblasti komunikácie, self­‑marketingu, vodcovstva a manažmentu konfliktov. Je tiež absolventkou akreditovaného krátkodobého psychoterapeutického výcviku v relaxačno­‑symbolickej psychoterapii založenej na Schultzovom autogénnom tréningu, ktorá je vhodná na zvládanie stavov úzkosti a ďalších problémov spojených s prežívaním stresu a záťažových životných situácií.

radka.copkova@tuke.sk

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.