O nás

Mgr. Alena Rusnáková, PhD.

Koordinátorka centra, psychologička

Mgr. Alena Rusnáková, PhD.Ukončila jednoodborové magisterské štúdium v psychológii a doktorandské štúdium v sociálnej práci na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Má absolvovaný certifikovaný základný kurz Hypnózy a autogénneho tréningu (Psychosociálne centrum Prešov), certifikovaný kurz Krátkej terapie zameranej na riešenie (MOOC Udemy, Barry Winbolt), akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov) a je absolventkou vzdelávacieho programu Inclusive workplace (Lean In Slovakia, O.Z. Ženský algoritmus). Momentálne je frekventantkou výcviku v Naratívnej terapii (ISZ Košice). Má odborné, pedagogické a vedecko-výskumné skúsenosti v oblastiach: psychológia (najmä všeobecná, vývinová, sociálna, manažérska), sociálno-psychologický výcvik, metodológia výskumu, práca so závislými, rodové štúdiá, využitie hudby v terapii a v pomáhajúcich profesiách.
Email: alena.rusnakova@tuke.sk

PhDr. Radka Čopková, PhD.

Psychologička

PhDr. Radka Čopková, PhD.Na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila magisterské štúdium jednoodborovej psychológie a doktorandské štúdium v odbore Sociálna psychológia a psychológia práce. Má skúsenosti ako trénerka soft skills na národnej (napr. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Univerzitné poradenské centrum UPJŠ) aj medzinárodnej úrovni (napr. Establishment of Capacity Building Centers as a Sustainable Solution to Raise the Standards of Teaching Staff in India HEIs), vedie tiež sociálno-psychologické výcviky. Od roku 2016 pracuje ako psychologička na Linke detskej dôvery, kde poskytuje dištančné psychologické poradenstvo pre deti a mladých ľudí. Participovala na projekte Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie (Inštitút pre výskum práce a rodiny). v priebehu posledných rokov získala kvalifikáciu vo viacerých oblastiach - je certifikovanou lektorkou (Asociácia lektorov a kariérnych poradcov), dištančnou poradkyňou (Internetové poradenstvo a intervencia pre pomáhajúce profesie), je držiteľkou certifikátu Eco-C European Communication Certificate potvrdzujúcom kompetencie v oblasti komunikácie, self-marketingu, vodcovstva a manažmentu konfliktov. Je tiež absolventkou akreditovaného krátkodobého psychoterapeutického výcviku v relaxačno-symbolickej psychoterapii založenej na Schultzovom autogénnom tréningu, ktorá je vhodná na zvládanie stavov úzkosti a ďalších problémov spojených s prežívaním stresu a záťažových životných situácií.
Email: radka.copkova@tuke.sk

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.