Európska univerzita Ulysseus

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Študentské informačné a poradenské centrum iCUBE

Oznamy

Pracovná návšteva TUKE podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR

Správy

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR, Tomáš Taraba, zahájil konštruktívny odborný dialóg s vedcami a odborníkmi na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) týkajúci sa efektívneho nakladania s odpadmi. Cieľom stretnutia bolo diskutovať o využití najmodernejších technológií pri zneškodňovaní a zhodnocovaní odpadov, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie a predstavujú riziko pre ľudské zdravie. (zobraziť viac)

Zaujímavosti v číslach

  • 105 545 študentov už získalo diplom absolventa
  • 487 chránených predmetov priemyselného vlastníctva od roku 1990
  • 41 percent zahraničných študentov z 34 krajín sveta