Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

Display portlet menu
Back to notices

Vyhlásenie slovenských vedeckých inštitúcií: Dôverujme vedcom a vedkyniam!

Messages

My, podpísaní predstavitelia špičkových vedeckých inštitúcií, sme už od vypuknutia pandémie hrdí na slovenské vedkyne a vedcov a v rámci svojich možností im poskytujeme mimoriadnu podporu. V náročných podmienkach odvádzajú špičkovú prácu, ktorá celej spoločnosti pomáha v boji s výzvami tejto doby. Naše vedecké pracoviská produkujú výstupy porovnateľné s tými najlepšími svetovými expertnými centrami – od hľadania lacných alternatív k systémom pľúcnej ventilácie cez vylepšovanie testov PCR po sekvenovanie genetickej informácie nového koronavírusu. V ťažkých časoch nám nepomôžu emotívne vyjadrenia, ale len poctivá, na dôkazoch založená expertíza.
 
Dunning-Krugerov efekt ukazuje, že ľudia s minimálnymi znalosťami v určitej oblasti sa často cítia ako najväčší experti. S postupným zvyšovaním expertízy a rozširovaním znalostí táto sebaistota klesá. U skutočných odborníkov začne po čase stúpať - ale nikdy nedosiahne úrovne suverénneho laika. Väčšina skutočných odborníkov sa vyznačuje pokorou a tendenciou hľadať na každé tvrdenie empirické dôkazy.
 
V časoch, keď sa okrem vírusu rýchlo šíria aj nebezpečné dezinformácie, by sme mali viac než kedykoľvek doteraz klásť dôraz na odbornú diskusiu, vecnú argumentáciu a kritické myslenie. Preto vyzývame všetkých, aby sa v tejto náročnej dobe priklonili na stranu racionality a verili tým, ktorí si svojimi skúsenosťami, odbornosťou, dlhoročnou prácou, spoliehaním sa na empirické dôkazy a disciplinovaným kritickým myslením zaslúžia status expertov. Počúvajme ich argumenty, aj keď nám ich slová niekedy možno nezapadajú do myšlienkových schém. Situácia je príliš vážna na to, aby sme expertízu znevažovali.
 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.
rektor Technickej univerzity v Košiciach
 
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied
 
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
predseda Učenej spoločnosti Slovenska
 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
predseda Agentúry na podporu výskumu a vývoja
 
prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
predseda Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied
 
Vyhlásenie podporil aj Klub 500.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data