Univerzita

Smart People for Smart City

Ocenenie najlepších študentských prác v oblasti umelej inteligencie

Dňa 19.7.2021 od 15:30 do 17:15 sa konal v priestoroch UVP TECHNICOM workshop organizovaný v spolupráci Technickej univerzity v Košiciach a spoločnosti HUAWEI, ktorý bol venovaný prezentácii aktivít, špičkových technológií a dobrých skúseností spoločnosti HUAWEI  v oblasti riešení pre „Smart City“. V rámci workshopu vystúpili s krátkymi príhovormi: zástupca TUKE – Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie a transfer technológií, Cui Yu, generálny manažér spoločnosti Huawei Technologies (Slovakia) s.r.o. a Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice.

V rámci programu workshopu prebehlo aj vyhodnotenie najlepších bakalárskych a magisterských prác z TUKE riešených v oblasti umelej inteligencie, ktoré boli ocenené spoločnosťou HUAWEI. Workshop moderoval prof. Ing. Peter Sinčák, PhD., vedúci Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE, významný expert v oblasti umelej inteligencie.