Univerzita

Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na TUKE

Display portlet menu

Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na TUKE

Dňa 29. júna 2021 navštívil Technickú univerzitu v Košiciach vzácny hosť – veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko (SRN), J.E. Barbara Wolf, v sprievode honorárneho konzula SRN v Košiciach, prof. Juraja Banského.

Pán rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť oboznámil hostí o súčasnom stave a najnovších výsledkoch našej univerzity a načrtol smery ďalšieho rozvoja v jej kľúčových doménach. Následne pán prorektor, prof. Hudák, informoval pani veľvyslankyňu o dlhodobej spolupráci TUKE s partnerskými univerzitami v SRN a o aktivitách medzinárodnej aliancie európskych univerzít Ulysseus, ktorej je TUKE zakladajúcim členom. Pani veľvyslankyňa sa so záujmom informovala o postoji univerzity k pripravovanej novele Zákona o vysokých školách, výmenných programoch pre študentov a podpore zahraničných študentov vo forme študijných grantov. Záver diskusie bol venovaný súvisiacim témam a možnostiam prehlbovania vzťahov medzi TUKE a nemeckými priemyselnými partnermi pôsobiacimi na Slovensku.

Návšteva veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na TUKE

Display portlet menu