Zloženie komisie pre vedu a výskum TUKE

Display portlet menu

Zloženie komisie pre vedu a výskum TUKE

Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. - prorektor pre vedu a výskum, predseda komisie

Členovia:

FBERG
  • prof. Ing. Juraj Janočko, CSc. - prodekan pre VVČ a vzdelávanie v III. stupni
FMMR
  • doc. Ing. Ľubomír Pikna, PhD. - prodekan pre vedecké činnosti a doktorandské štúdium
SjF
  • prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. - prodekanka pre VVČ, ZS, prax a pedagogickú činnosť III. stupňa
FEI
  • prof. Ing. Alena Pietriková, PhD.- prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
SvF
  • prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. - prodekanka pre vedu a výskum
FVT
  • prof. Ing. Dušan Knežo, CSc.- prodekan pre vedu a výskum
EkF
  • doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA - prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
FU
  • doc. Ing. Peter Korba, PhD. - prodekan pre vedu a výskum
LF
  • Mgr. Rastislav Rusnák, PhD. - prodekan pre vedu, výskum a vzdelávaciu činnosť v III. stupni štúdia