Univerzita

Logo a symboly univerzity

Logo

Dizajn manuál TUKE - 1.časť

Dizajn manuál TUKE - Univerzitné a fakultné farby

Symboly

K tradíciám Technickej univerzity v Košiciach neoddeliteľne patria insígnie. Už od stredoveku sú insígnie výsostným znakom univerzít. Spočiatku odrážali mimoriadne postavenie univerzít v stredovekej spoločnosti, v novoveku sa význam insígnií zredukoval na reprezentatívne funkcie. K najstarším univerzitným insígniám patrí pečatidlo, žezlo a medaila zavesená na reťazi.

 

Žezlo

Reťaze