Správna rada TUKE


Najbližšie zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach sa bude konať koncom mája 2020, najneskôr do 10.06.2020.

Zloženie Správnej rady

Predseda:      Ing. Michal ĽACH

Podpredseda:  Dr. h. c. Ing. Peter ČIČMANEC, PhD.

 

Členovia:  James E. BRUNO

                  Ing. Jozef JANKULÁK

                  Mgr. Jozef JURKOVIČ

                  RNDr. Jozef ONDÁŠ, PhD., MBA                     

                  MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH                

                  Ing. Vladimír SLEZÁK

                  Dr.h.c. Ing. Vladimír SOTÁK

                  doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD.

                  Ing. Róbert SZABÓ, PhD.

                  Ing. Dušan TOMAŠEC

                  Ing. Rastislav TRNKA

                  Ing. Jozef TROJAN

 

Tajomníčka:     JUDr. Jarmila FERENČÍKOVÁ 

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach
 

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach

Zápisnice zo zasadania Správnej rady TUKE

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Prílohy

Správy o činnosti

Pracovné materiály