Správa športových a rekreačných zariadení

Display portlet menu

Správa športových, kultúrnych a rekreačných zariadení a záujmových združení TUKE

Do portfólia pracoviska SŠKaRZaZZ patria všetky športové, kultúrne a rekreačné zariadenia Technickej univerzity v Košiciach a koordinácia činností záujmových združení (Slávia TUKE). Pracovisko zabezpečuje aj prenájom športových objektov pre študentov, zamestnancov TUKE a širokú verejnosť.

PhDr. Marek Mryglot vedúci SŠKRZaZZ
  marek.mryglot@tuke.sk , 0905 946 296
Ing. Ľubomír Hlivák koordinátor športovej činnosti poverený (prenájmom športových objektov)
  lubomir.hlivak@tuke.sk, 0905 405 267

 

Cenník prenájmov športových objektov TUKE

objekt

zimné obdobie (1.október - 31.marec)

letné obdobie (1.apríl - 30.september)

štadión Watsonova 4
(atletika,futbal)
66,50 eúr/1,5 h 66,50 eúr/1,5 h
umelá tráva Watsonova
(futbal)
30 eúr/1,5 h bez osvetlenia
40 eúr/1,5 h s osvetlením
30 eúr/1,5 h bez osvetlenia
40 eúr/1,5 h s osvetlením
telocvičňa Boženy Nemcovej 1
(volejbal, basketbal, futbal)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Ferka Urbánka 2
(futbal, volejbal, fitnes)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Vysokoškolská 4
(futbal, volejbal)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T1
(florbal, volejbal, bedminton)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T2
(volejbal, futbal, florbal)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T4
stolný tennis, squash)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
chata Bukovec
(rekreácia)
5 eúr/osoba/deň 4 eúr/osoba/deň