Správa športových a rekreačných zariadení

Display portlet menu

Správa športových a rekreačných zariadení

Do portfólia pracoviska SŠaRZ patria všetky športové a rekreačné zariadenia Technickej univerzity v Košiciach a koordinácia činností športových organizácii a klubov.Pracovisko zabezpečuje aj prenájom športových objektov pre študentov,zamestnancov TUKE a širokú verejnosť

PhDr. Marek Mryglot vedúci SŠaRZ a riaditeľ Slávie TUKE
  marek.mryglot@tuke.sk , 0905 946 296

 

Cenník prenájmov športových objektov TUKE

objekt

zimné obdobie (1.október - 31.marec)

letné obdobie (1.apríl - 30.september)

štadión Watsonova 4
(atletika,futbal)
66,50 eúr/1,5 h 66,50 eúr/1,5 h
umelá tráva Watsonova
(futbal)
30 eúr/1,5 h bez osvetlenia
40 eúr/1,5 h s osvetlením
30 eúr/1,5 h bez osvetlenia
40 eúr/1,5 h s osvetlením
telocvičňa Boženy Nemcovej 1
(volejbal, basketbal, futbal)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Ferka Urbánka 2
(futbal, volejbal, fitnes)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Vysokoškolská 4
(futbal, volejbal)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T1
(florbal, volejbal, bedminton)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T2
(volejbal, futbal, florbal)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T4
stolný tennis, squash)
30 eúr/1,5 h 20 eúr/1,5 h