Organizačná štruktúra TUKE

Odbor hospodárskej správy a energetiky

Display portlet menu

Odbor hospodárskej správy a energetiky

Oddelenie verejného obstarávania a nákupov

Oddelenie údržby a vnútorných služieb

Oddelenie energetiky

Učebno - výcvikové zariadenie Herľany

Marta Sabadková - vedúca

Referát administratívy a evidencie záznamov