Univerzita

Organizačná štruktúra TUKE

Display portlet menu

Organizačná štruktúra TUKE

Rektor

Rektorát

Rektor: Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

  • kancelária rektora
  • referát kontroly a sťažností
  • referát krízového manažmentu a ochrany osobných údajov
  • referát pre masmédiá
  • centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

Prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy: doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

 

Zmocnenec pre kvalitu

Zmocnenec pre kvalitu: Ing. Marcel Behún, PhD.

Úsek riadenia kvality