Univerzita

„Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je poprednou a uznávanou výskumnou univerzitou nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jej výskumná orientácia je v oblastiach, v ktorých uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie:

  • montánne a metalurgické vedy,
  • stavebníctvo,
  • strojárstvo,
  • elektrotechnika a informatika,
  • informačné a komunikačné technológie,
  • letectvo,
  • spoločenské a humanitné vedy.

Prioritou TUKE je podpora špičkových vedeckých tímov, centier excelentného výskumu a vysokošpecializovaných pracovísk s publikovaním v uznávaných impaktovaných periodikách.
Výskum je finančne zabezpečovaný grantovými projektami VEGA, KEGA, APVV a štrukturálnych fondov EU (7. rámcový program, Horizont 2020).
Cieľom TUKE je motivovať pracovníkov k tvorbe náročných inžinierskych a významných umeleckých diel, vyvíjaniu nových moderných technológií, ktoré zvýšia ich domácu a medzinárodnú prestíž.“

Gabriel Weiss
Prorektor pre vedu a výskum

 

Aktuality

 

 

Ďalšie informácie:
Úsek vedy a výskumu

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data