Univerzita

„Dlhodobým zámerom Technickej univerzity v Košiciach v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov je podporovať internacionalizáciu vzdelávania, napomáhať zintenzívňovaniu medzinárodnej výskumnej spolupráce a v neposlednom rade vytvárať priaznivé podmienky členom našej akademickej obce pre rozvoj zahraničných podnikateľských aktivít. V tomto duchu je naším záujmom systematicky naďalej rozvíjať veľmi cennú a prospešnú spoluprácu s našimi tradičnými akademickými partnermi a rozširovať spoluprácu s prestížnymi medzinárodnými univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Nosnými aktivitami Úseku zahraničných vzťahov je riadenie mobilitných projektov Erasmus+. Ich cieľom je umožniť pedagógom realizovať výučbové pobyty a viesť semináre na partnerských univerzitách v zahraničí, zorganizovať pobyty pre študentov a čerstvých absolventov na zahraničných univerzitách a vo firmách, zabezpečovať prijímanie zahraničných výskumníkov a študentov ako aj využívať potenciál rozvoja výskumnej spolupráce so zahraničnými partnermi.

Sme tu pre Vás, aby ste tieto možnosti mohli využiť.“

Vladimír Modrák

Prorektor pre zahraničné vzťahy

VÝZNAMNÍ PARTNERI VO SVETE

Technická univerzita v Košiciach je v rámci programu Erasmus+ zapojená do Kľúčových akcií 103 a 107 určených pre mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl. Naša univerzita má podpísaných 264 bilaterálnych dohôd s vysokými školami z 21 krajín EÚ (vrátane Turecka a Macedónska) a 14 dohôd s vysokými školami z 8 krajín mimo EÚ (Brazília, Gruzínsko, Moldavsko, Maroko, Nový Zéland, Taiwan, Srbsko a USA). V roku 2017 študovalo na fakultách TUKE 72 zahraničných študentov z Brazílie, Estónska, Francúzska, Lotyšska, Macedónska, Moldavska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rumunska, Španielska, Taiwanu, Talianska a Turecka. 

TUKE je zaradená do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, Times Higher Education World University Ranking, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics, 4 International Colleges and Universities, a ďalšie.

 

  • 101 PARTNERSTIEV S VIAC AKO 30 KRAJINAMI SVETA
  • 178 MOBILÍT ŠTUDENTOV V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
  • 161 PREDNÁŠAJÚCICH A ŠKOLIACICH PRACOVNÍKOV Z PARTNERSKÝCH UNIVERZÍT

 

Ďalšie informácie:
Úsek pre zahraničné vzťahy

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data