Univerzita

Vyhlásenie súťaže „Cena rektora 2018“

Display portlet menu
Späť na oznamy

Vyhlásenie súťaže „Cena rektora 2018“

Správy

Týždeň vedy a techniky na SlovenskuREKTOR

Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) vyhlasuje súťaž v kategóriách:

  • Vedec TUKE za rok 2018.
  • Vedec TUKE za rok 2018 do 35 rokov.
  • Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecká monografia v technických vedách“, vydaná v r. 2018.
  • Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“, publikovaný v r. 2018.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý vedecký alebo pedagogický pracovník, ktorý je zamestnancom TUKE so 100% pracovným úväzkom.

Prihlášky do súťaže sa zasielajú v elektronickej forme na adresu valeria.geffertova@tuke.sk a v tlačenej forme (2 kópie) na Referát vedy, výskumu a DŠ do 30.10.2018.

Vedeckú monografiu a vedecký článok prosíme doručiť v dvoch vyhotoveniach.

Ocenenia v jednotlivých kategóriách sú nasledovné:

Vedec TUKE za rok 2018 – 1000 €
Vedec TUKE za rok 2018 do 35 rokov – 1000 €
Cena rektora za publ. činnosť v kategórii „vedecká monografia v technických vedách“ – 700€
Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“ – 700 €.

Jednotlivé ocenenia budú udelené v rámci „Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018“.

MVDr. Valéria Geffertová
Referát vedy, výskumu a DŠ

Prihláška do súťaže.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data