Príhovor rektora k aktuálnej situácii

Display portlet menu
Back to notices

Príhovor rektora k aktuálnej situácii

Messages

K aktuálnej situácii a boji proti koronavírusu na TUKE.

Vážené dámy, vážení páni, vážení študenti Technickej univerzity v Košiciach.

Žijeme v čase, ktorý je pre nás všetkých obrovskou skúškou. V čase keď sa musíme vyrovnávať s problémami, s ktorými sme sa doteraz nestretli. V súčasnosti, keď sa po celom svete šíri nebezpečná epidémia, vedenie univerzity a krízový štáb prijal razantné opatrenia, aby sme čo možno najviac zabránili šíreniu nákazy a ochránili zdravie našich študentov a zamestnancov. Môžem Vás ubezpečiť, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme túto situáciu vyriešili. Realizovali sme desiatky konkrétnych opatrení, v riešení situácie budeme naďalej pokračovať.

Vedenie univerzity sa pravidelne schádza, monitoruje situáciu, analyzuje ju a prijíma riešenia. Na poslednom zasadnutí Krízového štábu TUKE dňa 24.3.2020 sme navrhli možné alternatívy ďalšieho fungovania našej univerzity. Jedná sa o postupnosť krokov, ktorá by umožnila študentom končiacich ročníkov úspešne ukončiť štúdium a študentom nekončiacich ročníkov umožniť ďalšie pokračovanie v štúdiu. To všetko s čo najmenšou stratou kvality nami poskytovaného vzdelania. Našu činnosť koordinujeme s rozhodnutiami Ústredného krízového štábu SR.

Ďalšie naše kroky smerujú k tomu, aby sme do maximálnej možnej miery zabránili šíreniu koronavírusu. Z uvedených dôvodov budeme pokračovať v práci doma a v dištančnej forme vzdelávania. Chápem, že to kladie zvýšené nároky na učiteľov i na študentov. V najbližšom čase Vás oboznámime so zmenami v organizácii akademického roka.

Vyzývam Vás všetkých k trpezlivosti a zodpovednosti. Zároveň Vám chcem všetkým poďakovať za Vašu obetavosť. Som presvedčený, že túto neľahkú situáciu spolu úspešne zvládneme.

S pozdravom

Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor

Košice, 24. 03. 2020

 

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data