NMBP Info 2018/ 22: Obnovená agenda EÚ pre výskum a inovácie

Display portlet menu
Back to notices

NMBP Info 2018/ 22: Obnovená agenda EÚ pre výskum a inovácie

Messages

Európska komisia vydala 15.5.2018 dokument s názvom:
Obnovený európsky program pre výskum a inovácie - Príležitosť pre Európu formovať svoju budúcnosť

Toto oznámenie predstavuje súbor konkrétnych akcií na podporu programu EÚ pre výskum a inovácie a ponúka viacero konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity a viesť k dlhodobej globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Oznámenie:
1. Sumarizuje súčasný stav v EÚ a ČK v oblasti výskumu a inovácií;
2. Hodnotí stav financovania z verejných i súkromných zdrojov;
3. Navrhuje opatrenia na prispôsobenie regulačných rámcov inováciám;
4. Navrhuje stanovenie cieľov pre oblasť výskumu a inovácií v rámci celej EÚ - Spustiť celoúnijné výskumné a inovačné misie;
atď....

Môžete si ho stiahnuť na adrese (18 strán)
· v slovenskom jazyku:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0306&from=EN

· v anglickom jazyku :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0306&from=EN

spoločne s prílohami (len v Aj):
1. Factsheet - a renewed agenda for research and innovation
2. Factsheet - EU research and innovation success stories

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data