Univerzita

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

4. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie čestného titulu Doctor honoris causa

doc. Ing. arch. akad. arch. Ivanovi Gürtlerovi, PhD.,

z Katedry architektury Stavební fakulty Vysoké školy báňské Technické university v Ostrave. Ocenenie bolo udelené za jeho mimoriadny prínos na formovaní Fakulty umení TUKE a významný podiel na jej úspešnom napredovaní.

Pán Ivan Gürtler, odchovanec Vladimíra Karfíka, profesora svetového formátu, je významnou osobnosťou slovenskej, i československej architektúry. Predovšetkým v období po spoločenských zmenách v roku 1989 zohral významnú úlohu v procese transformácie výučbového procesu na Slovensku. Pôsobil ako prodekan pre pedagogiku na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bol predsedom Autorizačnej komisie a neskôr predsedom skúšobného senátu Slovenskej komory architektov. V rokoch 1994 – 1996 zastával funkciu prezidenta Spolku architektov Slovenska. Už z tejto pozície sa zasadzoval o vznik architektonickej školy v Košiciach. Po vzniku Fakulty umení TUKE v roku 1998 sa stal jej neúnavným podporovateľom a spolupracovníkom.

Práve pri príležitosti 20. výročia založenia Fakulta umení TUKE nastal čas poďakovať sa za mimoriadny prínos doc. Ivana Gürtlera na jej vzniku, formovaní a úspešnom napredovaní od svojich počiatkov až po dnes.

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu