Univerzita

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach na svojom slávnostnom zasadnutí 23. augusta 2018 o 11.00 h v priestoroch Auly Maxima udelila čestný titul Doctor honoris causa

prof. Dr. Kaoru Hirotovi

z Technologického inštitútu v Pekingu a zároveň emeritnému profesorovi Tokio Institute of Technology.

Ocenenie bolo udelené za prínos a významný podiel na rozvoji medzinárodnej spolupráce s TUKE a podporu vzdelávania v oblasti umelej inteligencie a inteligentnej robotiky.

Prof. Hirota patrí v oblasti umelej inteligencie a inteligentnej robotiky medzi celosvetovo uznávané osobnosti. Svojou ochotou podporovať vedecký a pedagogický rast tvorivých pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE napomáha k zvyšovaniu kvality ľudských zdrojov, a tým aj prestíže TUKE v medzinárodnom priestore.

"To, čo bolo dobré včera, dnes už nestačí a zajtra bude málo to, čo dnes napĺňa naše nároky."

Jan Amos Komenský

Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa TUKE

Display portlet menu