Univerzita

Na TUKE sa rozprávalo o umelej inteligencii

Display portlet menu

Na TUKE sa rozprávalo o umelej inteligencii

Dňa 1.10.2019 sa v priestoroch Auly Maxima konalo výnimočné motivačné stretnutie s jedinečnou osobnosťou - Tanmayom Bakshim, 15-ročným kanadským programátorom, autorom kníh o umelej inteligencii, expertom na strojové učenie, lektorom TED, ktorý spolupracuje ako poradca s firmou IBM a ktorého média často označujú za novodobého génia. Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 400 študentov stredných škôl z východného Slovenska ako aj študentov a zamestnancov TUKE. V rámci svojho pobytu na TUKE navštívil Tanmay Bakshi aj Katedru počítačov a informatiky a Katedru kybernetiky, kde sa živo zaujímal o ich výskumno-vývojové aktivity a o možnú spoluprácu s týmito pracoviskami. Stretnutie bolo organizované v úzkej spolupráci Americkej obchodnej komory v SR, firiem AT&T, T-Systems Slovakia a Univerzitným vedeckým parkom TECHNICOM.

Na TUKE sa rozprávalo o umelej inteligencii

Display portlet menu