Letný tábor v Herľanoch

V dňoch od 8. júla do 19. júla prebiehal detský pobytový tábor v Herľanoch. Tábor zastrešovali Odbory Technickej univerzity v Košiciach.
Tematika tábora je každým rokom inakšia. Tentokrát bol tábor zameraný na tému: Tajomný ostrov spojený s lovom mamutov, zbieraním opálov, bojom o vlajku, jarmokom, športovými hrami, táborovou svadbou, karnevalom, indiánskym dopoludním, varením odvaru a inými aktivitami.
Boli 3 oddiely: Tresky Blesky, Démoni a Avatari. Hlavným vedúcim bol Ľuboš Záhradníček, ktorý v spolupráci s ostatnými vedúcimi sa postarali o skvelý program tábora.
Samozrejme anjelom tábora bola pani zdravotníčka Milka. Pani Zdravotníčka sa nielen starala o zdravie detí a vedúcich, ale taktiež sa zapájala do hier.
Tento rok bol veľmi vydarený, jednak super tímom ako aj skvelými deckami. Každým rokom máme čoraz viac detí a to nás veľmi teší.
Budúci rok máme jedno prekvapenie, čo sa týka tábora, ale to si necháme na potom. Času je ešte dosť!

V mene odborov TUKE, chceme poďakovať vedúcim, zdravotníčke, kuchárkam a všetkým, ktorí sa podieľali na chode tábora. Vidíme sa na budúcom jubilejnom 40. ročníku tábora.

RADA ZO OZ PŠaV, TUKE