Uchádzači

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

Display portlet menu

Termíny na podanie prihlášky na fakulty TUKE

E-prihláška

Fakulta Termín podania prihlášky na štúdium
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 • 1. stupeň (Bc): 31.3. 2019
 • 2. stupeň (Ing): 
 • 3. stupeň (PhD): 
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 • 1. stupeň (Bc): 30. 4. 2019
 • 2. stupeň (Ing): 28. 6. 2019
 • 3. stupeň (PhD): 
Strojnícka fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 31. 3. 2019
 • 2. stupeň (Ing): 31. 5. 2019
 • 3. stupeň (PhD): 
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • 1. stupeň (Bc): 30. 4. 2019
 • 2. stupeň (Ing): 30. 4. 2019
 • 3. stupeň (PhD): 
Stavebná fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 15. 5. 2019
 • 2. stupeň (Ing): 21. 6. 2019
 • 3. stupeň (PhD):  14. 6. 2019
Ekonomická fakulta
 • 1. stupeň (Bc): 30. 4. 2019
 • 2. stupeň (Ing): 1. 7. 2019
 • 3. stupeň (PhD): 17. 6. 2019
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 • 1. stupeň (Bc): 29. 3. 2019
 • 2. stupeň (Ing): 28. 6. 2019
 • 3. stupeň (PhD): 
Fakulta umení
 • 1. stupeň (Bc): 30. 11. 2018
 • 2. stupeň (Ing): 31. 5. 2019
 • 3. stupeň (PhD): 28. 5. 2019
Letecká fakulta
 • 1. stupeň (Bc):  7. 6. 2019
 • 2. stupeň (Ing):  31. 5. 2019
 • 3. stupeň (PhD):