Fakulty

Letecká fakulta

Adresa fakulty:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Rampová 7
041 21 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach (LF TUKE) vznikla 1. 2. 2005, ako deviata fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Jej vznikom pokračuje svetovo známa tradícia leteckého vzdelávania v Košiciach. Od roku 2016 popri príprave špecialistov letectva pre civilné letectvo zabezpečuje vysokoškolskú prípravu aj pre potreby Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Praktickú prípravu profesionálnych pilotov a leteckého technického personálu zabezpečuje od roku 2017 v spolupráci s partnerskou organizáciou Slovak Training Academy na letisku v Košiciach.
Letecká fakulta ponúka vysokoškolské vzdelávanie leteckých odborníkov v rámci akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania - bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom. Moderné a atraktívne študijné programy plne reflektujú na požiadavky národnej ale i európskej leteckej legislatívy čo značne rozširuje uplatniteľnosť jej absolventov v celoeurópskom meradle. Univerzitné vzdelávanie a vedecký výskum a vývoj vykonáva v základných oblastiach letectva - manažment leteckej dopravy, letecké a kozmické inžinierstvo a bezpečnosť a prevádzka leteckej techniky. Pripravuje odborníkov letectva na pracovné pozície profesionálnych pilotov, riadiacich letovej prevádzky, leteckých technikov na údržbu lietadlových drakov, motorov a avionických systémov a leteckých manažérov pre civilné ale i vojenské letectvo. Fakulta ako jediná je v slovenskom akademickom prostredí držiteľkou širokého spektra osvedčení Dopravného úradu SR a Odboru štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR o odbornej spôsobilosti na prípravu pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy EÚ. V rámci výskumu je zapojená do významných európskych projektov a spolupracuje s mnohými pracoviskami s leteckým zameraním na Slovensku, ale i mnohých krajinách sveta.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2020/2021

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Avionické systémy D 3 Sj, Aj Prevádzka lietadiel D 2 Sj, Aj
Letecká a kozmická technika D 3 Sj, Aj Riadenie leteckej dopravy D/E 2/3 Sj, Aj
Pracovník riadenia letovej prevádzky D 3 Sj, Aj Senzorika a avionické systémy D 2 Sj, Aj
Prevádzka lietadiel D 3 Sj, Aj        
Profesionálny pilot D 3 Sj, Aj        
Riadenie leteckej dopravy D/E 3/4 Sj, Aj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 550 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 750 eur za akad. rok.

E-prihláška