Fakulty

Letecká fakulta

Adresa fakulty:

Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Rampová 7
041 21 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu


Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola, ako deviata fakulta TUKE, zriadená v roku 2005. V príprave pilotov a leteckých špecialistov sa hlási k tradícii Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach, ktorá zabezpečovala vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu vyše 30 rokov. Hlavným poslaním Leteckej fakulty je prispievať k plneniu poslania Technickej univerzity v Košiciach najmä v oblasti leteckej techniky, letectva a kozmonautiky poskytovaním vysokoškolského vzdelávania a uskutočňovaním tvorivého vedeckého bádania v oblasti leteckého strojárstva, leteckej elektrotechniky, konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky, riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy a s nimi súvisiacej problematiky. Fakulta svojím zameraním na letectvo, ako jediná v SR a ČR, plne pokrýva svojou komplexnosťou ponúkaných študijných programov celú oblasť potrieb civilného, ale i vojenského letectva vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania - bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom, a to ako v dennej, tak aj externej forme štúdia. Letecká fakulta je držiteľom osvedčenia Dopravného úradu Slovenskej republiky na poskytovanie teoretickej prípravy v rámci výcviku pilotov, pracovníkov riadenia letovej prevádzky a leteckého technického personálu podľa požiadaviek leteckej legislatívy Európskej únie, čo výrazne rozširuje možnosti uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2019/2020

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Riadenie leteckej dopravy D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie leteckej dopravy D/E 2/3 Sj, Aj
Profesionálny pilot D 3 Sj, Aj Prevádzka lietadiel D 2 Sj, Aj
Pracovník riadenia letovej prevádzky D 3 Sj, Aj Senzorika a avionické systémy D 2 Sj, Aj
Prevádzka lietadiel D 3 Sj, Aj        
Avionické systémy D 3 Sj, Aj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 550 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 750 eur za akad. rok.

E-prihláška