Fakulty

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Display portlet menu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Adresa fakulty:

Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 157 vysokoškolských učiteľov, z toho 29 profesorov, 35 docentov, 89 odborných asistentov a 4 výskumní pracovníci. Dodnes fakulta vychovala viac než 14 000 absolventov. Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2020/2021

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Aplikovaná elektrotechnika D 3 Sj, Aj Automobilová elektronika D 2 Sj, Aj
Automatizované elektrotechnické systémy D 3 Sj, Aj Elektrotechnické systémy D 2 Sj, Aj
Automobilová elektronika D 3 Sj, Aj Elektroenergetika D 2 Sj, Aj
Elektroenergetika D 3 Sj, Aj Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 2 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 3 Sj, Aj Hospodárska informatika D 2 Sj, Aj
Hospodárska informatika D 3 Sj, Aj Informatika D 2 Sj, Aj
Informatika D 3 Sj, Aj Inteligentné systémy D 2 Sj, Aj
Inteligentná elektronika D 3 Sj, Aj Počítačové modelovanie D 2 Sj, Aj
Inteligentné systémy D 3 Sj, Aj Počítačové siete D 2 Sj, Aj
Kyberbezpečnosť D 3 Sj, Aj Priemyselná elektrotechnika D 2 Sj, Aj
Počítačové modelovanie D 3 Sj, Aj        
Počítačové siete D 3 Sj, Aj        
Priemyselná elektrotechnika D 3 Sj, Aj        

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 600 eur za akad. rok.
Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700 eur za akad. rok.

E-prihláška