Kontakt

Riadenie kvality

prof. Ing. Anton Panda, PhD.
špecialista-koordinátor
Ing. Slávka Baľová
referent riadenia agendy kvality TUKE
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
hlavný metrológ TUKE